Professionele boomverzorging

18 mrt 2024
Zonnepanelen bomen snoeien

Zonnepanelen en Bomen: 3 snoeimethodes rondom bomen

Zonnepanelen en Bomen: 3 snoeimethodes rondom bomen

Beheer en Beleid #3: Zonnepanelen en Bomen

Zonnepanelen en bomen zijn beiden van essentieel belang voor onze planeet, en dragen beiden op hun eigen manier bij aan een duurzamere toekomst. Wij hebben al vaak bomen gesnoeid of verwijderd doordat deze schaduw worpen op de zonnepanelen. In deze blogpost zullen we verkennen hoe zonnepanelen en bomen samen kunnen werken in de strijd tegen klimaatverandering en hoe we het best met bomen rondom zonnepanelen om kunnen gaan.

Voordelen zonnepanelen en bomen:

Zonnepanelen en bomen zijn beiden essentieel voor een gezonde planeet. Dat doen ze allebei op hun eigen manier. Zo kunnen zonnepanelen je energierekening verlagen, ze verminderen de CO2-uitstoot doordat ze duurzaam zijn, ze kunnen de waarde van je huis verhogen en bieden fiscale voordelen. Aan de andere kant kunnen bomen verkoeling bieden door hun verdamping en schaduw, CO2 afvangen, zuurstof produceren, lucht zuiveren en de waterstanden reguleren om nog maar niet te spreken van de ecologische voordelen. Maar hoe kunnen we deze 2 goed samen laten werken?

Schaduw en zonlichtoptimalisatie:

Bij het plaatsen van zonnepanelen is een van de belangrijkste factoren natuurlijk zonlicht. Zonlicht kan tegen worden gehouden door gevels, schoorstenen en natuurlijk bomen. Nou zijn gevels en schoorstenen lastig om te snoeien, maar bij bomen kan dit natuurlijk wel! Het is belangrijk om vanaf een vroeg stadium rekening te houden met de bestaande bomen en het formaat dat ze uiteindelijk kunnen bereiken. Indien dit formaat te veel schaduw zal werpen op de zonnepanelen en de opbrengst zou verminderen, kunnen we ervoor kiezen de boom te snoeien of zelfs verwijderen en vervangen met een boom die beter geschikt is voor de situatie. Voor meer informatie over schaduw op zonnepanelen kunt u hier kijken: https://mastersinsolar.nl/kennisbank/zonnepanelen/invloed-van-schaduw-op-opbrengst-zonnepanelen/.

Snoei voor meer opbrengst:

In veel gevallen waarin wij bomen gaan snoeien of verwijderen in verband met de zonnepanelen, is er te weinig of geen rekening gehouden met de schaduw die boom zou werpen op de zonnepanelen. Daardoor hebben we soms meer moeten snoeien dan dat goed zou zijn voor de boom. Hieronder volgen een aantal snoeimethodes die we vaak toepassen bij bomen rondom zonnepanelen.

Kroonreductie: Dit is onze favoriete snoei methode. Bij een kroonreductie verminderen we de gehele kroon rondom met ongeveer 1-3 meter. Deze methode valt goed uit te voeren bij bomen van elk formaat en gaat gepaard met een beperkt risico. Wij snoeien doorgaans niet meer dan 40% van het bladoppervlak of de knoppen. Zo kunnen we nog een mooie toekomstverwachting voor de boom behouden. Doorgaans is het gevolg van deze vorm van snoei dat de boom niet groter wordt dan het formaat ten tijde van de snoei. Wees daarom op tijd met ingrijpen!

Kandelaberen: Kandelaberen is een snoeimethode die al eeuwenlang wordt uitgevoerd. Het is een radicale snoeimethode waarbij de hoofdtakken van een boom sterk worden ingekort tot er een kaal uiterlijk over is, vergelijkbaar met de vorm van een kandelaar. Het verschilt sterk per boomsoort en boomleeftijd of deze methode uit te voeren is of niet. De boom moet namelijk voldoende kunnen uitlopen om niet te sterven. Deze snoeimethode is wel voordelig om aanzienlijk meer lichtinval te creëren.

Toppen: Dit is onze minst favoriete snoei methode. Bij het toppen van een boom verwijderen we simpelweg alleen de top. Dit is een eenvoudige snoeimethode, maar kan ernstige gevolgen hebben voor de boom. Zo kunnen takken die altijd in de luwte hebben gehangen opeens wind vangen en uitbreken, er kan aanzienlijke rot ontstaan wat op de langere termijn ook risico’s kan veroorzaken. Bovendien gaat de boom erg breeduit groeien en zal de esthetiek sterk onder de snoei lijden. Wij proberen altijd in plaats van te toppen, te kijken of we iets minder van de top kunnen snoeien, en meer rondom, om zo toch nog een vorm van kroonreductie toe te passen.

Mocht geen van deze snoeivormen schikken in uw situatie, dan kunnen we altijd overwegen om over te gaan tot de kap van een boom. Bij voorkeur herplanten we dan met een boom waarvan het formaat wat beperkter blijft, om zo toch nog de voordelen van een boom te hebben, maar heel soms is dat helaas geen optie. We kunnen na de kap ook een stam van een bepaalde lengte laten staan. Zo kunt u er toch nog wat ecologische voordelen van ervaren.

Samenwerking met installateurs:

De samenwerking met installateurs is voor ons als boomverzorgers heel belangrijk. Zo kunnen wij de klant tijdig informeren over de gevolgen van de boom over 5 jaar, 10 jaar en 15 jaar en voorkomen dat de boom op een gegeven moment té groot is. Ook kunnen wij de klant wijzen op eventuele risico’s die de boom met zich mee brengt voor zowel het huis, omwonenden als de zonnepanelen zelf. Ook de installateurs zijn hierbij geholpen. Doorgaans geldt er een garantie voor zonnepanelen, mochten deze beschadigd raken door bijvoorbeeld vallende takken.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Bent u zonnepaneelinstallateur of wilt u zonnepanelen, maar maakt u zich zorgen over een boom die in de buurt staat? Dan helpen wij u graag. Wij kunnen ervoor zorgen dat de zonnepanelen veilig blijven, het rendement hoog blijft en dat zowel de voordelen van de bomen, als van de zonnepanelen elkaar kunnen aanvullen. Neem nu nog contact op als u een vraag heeft.

21 nov 2023
Broedseizoen Boomverzorging Nest

Broedseizoen: Snoeien en Kappen, Mag Dat?

Beheer en Beleid #1: Broedseizoen

Broedseizoen: Snoeien en Kappen, Mag Dat?

Bloeiende bloemen, frisgroene blaadjes en het vrolijke gefluit van vogels kondigen de lente aan, en met de lente komt het broedseizoen. Het brengt niet alleen nieuw leven, maar vraagt (in het kader van zorgplicht) ook extra aandacht voor de vogels en hun nest- en verblijfplaatsen. Doorgaans wordt als periode voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden, echter is dit erg achterhaald. Hieronder is te lezen waarom.

Vogelrichtlijn:

Elk land moet aan de Europese richtlijn voor ‘behoud van de vogelstand’ voldoen. In Nederland hebben we hiervoor de vogelrichtlijn. Het doel hiervan is om alle in het wild levende, en van nature in de EU voorkomende vogels(ook trekvogels) te beschermen. Zowel de vogels, als hun eieren, nesten en leefgebieden krijgen een vorm van bescherming.

Tijdstip broedseizoen:

In de praktijk wordt 15 maart tot 15 juli gehanteerd als broedseizoen. Er zijn zelfs gemeenten die het verbieden binnen deze periode bomen te kappen. Als boomverzorgers komen we inderdaad vaak nesten tegen in die periode, maar zeker niet uitsluitend dan. We komen half augustus soms nog jonge vinken, merels en mussen tegen, om nog maar niet te spreken van de broedende houtduiven in november. Daarnaast wachten vogels natuurlijk ook niet netjes tot het 15 maart is.

Timing van de werkzaamheden:

Voor ons al boomverzorgers is het dus de uitdaging goed om te gaan met vogels en alles wat ze toebehoort. Dit houdt in dat we soms klussen stil moeten leggen als er een nest is aangetroffen. In sommige gevallen is het lastig om te beoordelen of een vogelnest gevuld is in het ‘broedseizoen’. Dan moet er klimmend een controle gedaan worden voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Bij coniferen is het bijna een garantie dat er een houtduif in broedt. Hierdoor moeten coniferen bijna altijd nagelopen worden, ondanks het seizoen.

Onze werkwijze m.b.t. vogels:

Het is duidelijk dat we voorzichtig moeten omgaan met vogels en wat hun toebehoort. Toch hoeft dat niet per sé te betekenen dat de werkzaamheden meteen stil gelegd moeten worden. Wettelijk gezien zijn we verplicht ervoor te zorgen dat we de vogels niet verstoren. Om te voorkomen dat dat toch gebeurt, zijn er verschillende maatregelen die we kunnen treffen. Allemaal ter behoeve van het verminderen van overlast. Lees hier meer over vogels en de wet: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/veelgestelde-vragen-vogels-en-de-wet.

Wij kunnen bijvoorbeeld het geluids- en trillingsniveau beperken door met accugereedschap te werk te gaan in plaats van motorgereedschap. Wij hebben bladblazers, kettingzagen en heggenscharen op accu. Dit scheelt gemiddeld 10 decibel, wat substantieel is in deze situatie. Daarnaast kunnen we er ook voor kiezen om met handmaterialen te werken, zoals een handzaag, snoeischaar of bezem. Hierdoor kunnen we de geluids- en trillingsniveau nog verder beperken.

We kunnen ook onze werkplanning aanpassen. Dat kan betekenen dat we de werkzaamheden uitstellen totdat het winter is, maar we kunnen ook vanuit een specifieke richting werken naar een vogelnest, zodat de vogels kunnen wennen aan het geluid naarmate we dichterbij komen.

Wij werken alleen samen met collega’s die zich ook bewust zijn van het belang van het behoud van vogelpopulaties en de biodiversiteit. Ze zijn dan ook minstens in het bezit van een Wet Natuur Bescherming Niveau 1 en 2 certificaat, en worden begeleid, indien nodig, door een European Tree Worker in het bezit van een Wet Natuur Bescherming Niveau 3 certificaat.

Conclusie:

Ondanks het achterhaalde tijdstip van het broedseizoen, nemen wij dit erg serieus bij Rooibos Boomverzorging. Voor ons is het belangrijk dat onze acties niet alleen de klant tevreden houden, maar ook dat de boom en dat de gevederde bewoners van het bladerdak worden gerespecteerd.

Heb je een nest in jouw boom die gesnoeid of gekapt moet worden en wil je dat de vogels met respect behandeld worden? Dan staan wij klaar om met u te overleggen welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden en hoe wij deze werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk kunnen uitvoeren.

06 okt 2023
Toezicht Graafwerkzaamheden ETW Den Haag

ETW’er Bij Graafwerkzaamheden Rondom Bomen

Beheer en Beleid #2: Graafwerkzaamheden Rondom Bomen

ETW’er Bij Graafwerkzaamheden Rondom Bomen

Diverse gemeentes in Nederland verplichten de aanwezigheid van een ETW’er bij graafwerkzaamheden rondom bomen. Hierbij is het de taak van de ETW’er om de schade aan bomen te voorkomen, en waar niet mogelijk te beperken. Dit wordt vaak gedaan door de uitvoering aan te passen aan de situatie en te werken conform handboek bomen. Hieronder gaan we kijken hoe de graafwerkzaamheden toch uitgevoerd kunnen worden met behoud van bomen.

Waarom zo zorgvuldig met die bomen?

Wij horen vaak van stratenmakers en aannemers dat bomen in de weg staan voor de geplande werkzaamheden, de werkzaamheden kosten vaak ook meer doordat er rekening gehouden moet worden met de bomen. Waarom is het voor de gemeente dan zo belangrijk om de bomen koste wat kost te behouden?

De grootste factor hierin is dat bomen diverse voordelen voor de waterhuishouding, luchtkwaliteit en klimaat en temperatuur bieden. Hoe groter de boom, hoe meer voordelen deze dan ook biedt. Indien en boom vervangen moet worden heb je als beheerder naast de kosten ook nog een achteruitgang van de ecosyteemdiensten en dat juist niet ze met het huidige stadsklimaat van extra groot belang zijn.

Een goede voorbereiding is het halve werk:

Vaak worden wij als ETW’er betrokken bij het project als de voorbereidingen en plannen hiervoor al zijn gemaakt. Daardoor komt het soms voor dat de plannen niet uitvoerbaar blijken zonder de bomen ernstig te beschadigen en de plannen aangepast moeten worden. Dit heeft als gevolg een stijging in de kosten, maar is ook nadelig voor de relatie met de opdrachtgever. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een boomspecialist vanaf het begin van de gesprekken bij het project te betrekken.

Dit kan middels een Boom Effect Analyse(BEA) of Werkplan Bomen (WPB). Indien je een project aan het opzetten bent en graag wilt weten hoe je met de bomen om moet gaan en of deze te behouden zijn, staan wij voor je klaar!

Werken conform Handboek Bomen:

Het Handboek Bomen kan van toepassing zijn op diverse vormen van werkzaamheden aan, in en rondom bomen. Waaronder dus ook graafwerkzaamheden rondom de boom. Er staan in het Handboek Bomen meerdere normen, kwaliteitseisen en richtlijnen. Hieronder kijken we naar de belangrijkste voor graafwerkzaamheden rondom bomen.

  • Er mag maximaal 20% van het bestaande wortelvolume worden verwijderd.
  • Het maaiveld mag niet geroerd of opgehoogd worden onder de kroonprojectie.
  • Wortels >2,5cm moeten netjes worden afgezaagd of afgeknipt en wortels >5cm mogen enkel met toestemming worden verwijderd.

Een ETW’er kan tijdens het toezichthouden erop waken dat deze richtlijnen worden nageleefd.

Hoe wij als ETW te werk gaan:

Zoals voorheen vermeld worden wij vaak pas betrokken bij het project als hier de voorbereidingen en plannen al voor zijn gemaakt. Dat is niet altijd zo, soms kunnen wij ook in samenwerking met onze opdrachtgever een WPB of BEA opstellen en ervoor zorgen dat we geen verrassingen tegenkomen.

Wanneer wij worden benaderd om toezicht te houden bij graafwerkzaamheden controleren wij altijd eerst aan de hand van satelliet foto’s en een tekening van het plan of wij verwachten moeilijkheden tegen te komen. Indien dit het geval is stellen wij de opdrachtgever op de hoogte en bespreken we eventuele alternatieven voor als het probleem ook daadwerkelijk aanwezig is.

Tijdens de graafwerkzaamheden zelf lopen we voor de graafploeg uit om eventuele problemen te voorspellen en met een prikstok te voelen of er dikke wortels aanwezig zijn. Als we wortels >2,5cm tegenkomen tijdens het graven maken wij hier fatsoenlijke snoeiwonden van. In het geval dat er een te dikke wortel in de weg zit instrueren wij om met de hand deze vrij te graven en hieronder de kabel/leidingen te leggen indien dat van toepassing is.

Na afloop van de graafwerkzaamheden stellen wij, indien onze opdrachtgever dat wilt, een rapport op die de werkzaamheden en eventuele gevolgen daarvan beschrijft en vastlegt. Dit doen wij ook middels fotomateriaal.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Ben jij aannemer, stratenmaker of kabelboer en ben je verplicht om een ETW’er te betrekken bij de werkzaamheden? Dan helpen wij je graag. Wij kunnen ervoor zorgen dat de bomen beschermd blijven tijdens de werkzaamheden, jij geen schadeclaims van duizenden euro’s ontvang en jouw opdrachtgever tevreden is over het boombehoud. Neemt snel contact op om jouw project van start te laten gaan!

nl_NLDutch