Broedseizoen Boomverzorging Nest

Broedseizoen: Snoeien en Kappen, Mag Dat?

Beheer en Beleid #1: Broedseizoen

Broedseizoen: Snoeien en Kappen, Mag Dat?

Bloeiende bloemen, frisgroene blaadjes en het vrolijke gefluit van vogels kondigen de lente aan, en met de lente komt het broedseizoen. Het brengt niet alleen nieuw leven, maar vraagt (in het kader van zorgplicht) ook extra aandacht voor de vogels en hun nest- en verblijfplaatsen. Doorgaans wordt als periode voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden, echter is dit erg achterhaald. Hieronder is te lezen waarom.

Vogelrichtlijn:

Elk land moet aan de Europese richtlijn voor ‘behoud van de vogelstand’ voldoen. In Nederland hebben we hiervoor de vogelrichtlijn. Het doel hiervan is om alle in het wild levende, en van nature in de EU voorkomende vogels(ook trekvogels) te beschermen. Zowel de vogels, als hun eieren, nesten en leefgebieden krijgen een vorm van bescherming.

Tijdstip broedseizoen:

In de praktijk wordt 15 maart tot 15 juli gehanteerd als broedseizoen. Er zijn zelfs gemeenten die het verbieden binnen deze periode bomen te kappen. Als boomverzorgers komen we inderdaad vaak nesten tegen in die periode, maar zeker niet uitsluitend dan. We komen half augustus soms nog jonge vinken, merels en mussen tegen, om nog maar niet te spreken van de broedende houtduiven in november. Daarnaast wachten vogels natuurlijk ook niet netjes tot het 15 maart is.

Timing van de werkzaamheden:

Voor ons al boomverzorgers is het dus de uitdaging goed om te gaan met vogels en alles wat ze toebehoort. Dit houdt in dat we soms klussen stil moeten leggen als er een nest is aangetroffen. In sommige gevallen is het lastig om te beoordelen of een vogelnest gevuld is in het ‘broedseizoen’. Dan moet er klimmend een controle gedaan worden voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Bij coniferen is het bijna een garantie dat er een houtduif in broedt. Hierdoor moeten coniferen bijna altijd nagelopen worden, ondanks het seizoen.

Onze werkwijze m.b.t. vogels:

Het is duidelijk dat we voorzichtig moeten omgaan met vogels en wat hun toebehoort. Toch hoeft dat niet per sé te betekenen dat de werkzaamheden meteen stil gelegd moeten worden. Wettelijk gezien zijn we verplicht ervoor te zorgen dat we de vogels niet verstoren. Om te voorkomen dat dat toch gebeurt, zijn er verschillende maatregelen die we kunnen treffen. Allemaal ter behoeve van het verminderen van overlast. Lees hier meer over vogels en de wet: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/veelgestelde-vragen-vogels-en-de-wet.

Wij kunnen bijvoorbeeld het geluids- en trillingsniveau beperken door met accugereedschap te werk te gaan in plaats van motorgereedschap. Wij hebben bladblazers, kettingzagen en heggenscharen op accu. Dit scheelt gemiddeld 10 decibel, wat substantieel is in deze situatie. Daarnaast kunnen we er ook voor kiezen om met handmaterialen te werken, zoals een handzaag, snoeischaar of bezem. Hierdoor kunnen we de geluids- en trillingsniveau nog verder beperken.

We kunnen ook onze werkplanning aanpassen. Dat kan betekenen dat we de werkzaamheden uitstellen totdat het winter is, maar we kunnen ook vanuit een specifieke richting werken naar een vogelnest, zodat de vogels kunnen wennen aan het geluid naarmate we dichterbij komen.

Wij werken alleen samen met collega’s die zich ook bewust zijn van het belang van het behoud van vogelpopulaties en de biodiversiteit. Ze zijn dan ook minstens in het bezit van een Wet Natuur Bescherming Niveau 1 en 2 certificaat, en worden begeleid, indien nodig, door een European Tree Worker in het bezit van een Wet Natuur Bescherming Niveau 3 certificaat.

Conclusie:

Ondanks het achterhaalde tijdstip van het broedseizoen, nemen wij dit erg serieus bij Rooibos Boomverzorging. Voor ons is het belangrijk dat onze acties niet alleen de klant tevreden houden, maar ook dat de boom en dat de gevederde bewoners van het bladerdak worden gerespecteerd.

Heb je een nest in jouw boom die gesnoeid of gekapt moet worden en wil je dat de vogels met respect behandeld worden? Dan staan wij klaar om met u te overleggen welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden en hoe wij deze werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk kunnen uitvoeren.