Beheer en Beleid #2: Graafwerkzaamheden Rondom Bomen

ETW’er Bij Graafwerkzaamheden Rondom Bomen

Diverse gemeentes in Nederland verplichten de aanwezigheid van een ETW’er bij graafwerkzaamheden rondom bomen. Hierbij is het de taak van de ETW’er om de schade aan bomen te voorkomen, en waar niet mogelijk te beperken. Dit wordt vaak gedaan door de uitvoering aan te passen aan de situatie en te werken conform handboek bomen. Hieronder gaan we kijken hoe de graafwerkzaamheden toch uitgevoerd kunnen worden met behoud van bomen.

Waarom zo zorgvuldig met die bomen?

Wij horen vaak van stratenmakers en aannemers dat bomen in de weg staan voor de geplande werkzaamheden, de werkzaamheden kosten vaak ook meer doordat er rekening gehouden moet worden met de bomen. Waarom is het voor de gemeente dan zo belangrijk om de bomen koste wat kost te behouden?

De grootste factor hierin is dat bomen diverse voordelen voor de waterhuishouding, luchtkwaliteit en klimaat en temperatuur bieden. Hoe groter de boom, hoe meer voordelen deze dan ook biedt. Indien en boom vervangen moet worden heb je als beheerder naast de kosten ook nog een achteruitgang van de ecosyteemdiensten en dat juist niet ze met het huidige stadsklimaat van extra groot belang zijn.

Een goede voorbereiding is het halve werk:

Vaak worden wij als ETW’er betrokken bij het project als de voorbereidingen en plannen hiervoor al zijn gemaakt. Daardoor komt het soms voor dat de plannen niet uitvoerbaar blijken zonder de bomen ernstig te beschadigen en de plannen aangepast moeten worden. Dit heeft als gevolg een stijging in de kosten, maar is ook nadelig voor de relatie met de opdrachtgever. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een boomspecialist vanaf het begin van de gesprekken bij het project te betrekken.

Dit kan middels een Boom Effect Analyse(BEA) of Werkplan Bomen (WPB). Indien je een project aan het opzetten bent en graag wilt weten hoe je met de bomen om moet gaan en of deze te behouden zijn, staan wij voor je klaar!

Werken conform Handboek Bomen:

Het Handboek Bomen kan van toepassing zijn op diverse vormen van werkzaamheden aan, in en rondom bomen. Waaronder dus ook graafwerkzaamheden rondom de boom. Er staan in het Handboek Bomen meerdere normen, kwaliteitseisen en richtlijnen. Hieronder kijken we naar de belangrijkste voor graafwerkzaamheden rondom bomen.

  • Er mag maximaal 20% van het bestaande wortelvolume worden verwijderd.
  • Het maaiveld mag niet geroerd of opgehoogd worden onder de kroonprojectie.
  • Wortels >2,5cm moeten netjes worden afgezaagd of afgeknipt en wortels >5cm mogen enkel met toestemming worden verwijderd.

Een ETW’er kan tijdens het toezichthouden erop waken dat deze richtlijnen worden nageleefd.

Hoe wij als ETW te werk gaan:

Zoals voorheen vermeld worden wij vaak pas betrokken bij het project als hier de voorbereidingen en plannen al voor zijn gemaakt. Dat is niet altijd zo, soms kunnen wij ook in samenwerking met onze opdrachtgever een WPB of BEA opstellen en ervoor zorgen dat we geen verrassingen tegenkomen.

Wanneer wij worden benaderd om toezicht te houden bij graafwerkzaamheden controleren wij altijd eerst aan de hand van satelliet foto’s en een tekening van het plan of wij verwachten moeilijkheden tegen te komen. Indien dit het geval is stellen wij de opdrachtgever op de hoogte en bespreken we eventuele alternatieven voor als het probleem ook daadwerkelijk aanwezig is.

Tijdens de graafwerkzaamheden zelf lopen we voor de graafploeg uit om eventuele problemen te voorspellen en met een prikstok te voelen of er dikke wortels aanwezig zijn. Als we wortels >2,5cm tegenkomen tijdens het graven maken wij hier fatsoenlijke snoeiwonden van. In het geval dat er een te dikke wortel in de weg zit instrueren wij om met de hand deze vrij te graven en hieronder de kabel/leidingen te leggen indien dat van toepassing is.

Na afloop van de graafwerkzaamheden stellen wij, indien onze opdrachtgever dat wilt, een rapport op die de werkzaamheden en eventuele gevolgen daarvan beschrijft en vastlegt. Dit doen wij ook middels fotomateriaal.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Ben jij aannemer, stratenmaker of kabelboer en ben je verplicht om een ETW’er te betrekken bij de werkzaamheden? Dan helpen wij je graag. Wij kunnen ervoor zorgen dat de bomen beschermd blijven tijdens de werkzaamheden, jij geen schadeclaims van duizenden euro’s ontvang en jouw opdrachtgever tevreden is over het boombehoud. Neemt snel contact op om jouw project van start te laten gaan!