“Eigenlijk heb je meestal pas door wat bomen allemaal doen in onze stad, op het moment dat je ze wegdenkt,” vertelt Machteld Zinsmeister. Ze studeert landschapsarchitectuur aan de TU Delft en samen met haar studiegenoten Jianing Liu, Roberto Wijntje Santamaria en Emma Kannekens onderzocht ze de verschillende bomen in de binnenstad van Delft.

In kaart brengen

“Er bestaan veel historische kaarten waarop je de ontwikkeling van de stad Delft kunt zien,” legt Roberto uit. “Maar er zijn geen kaarten die zich specifiek richten op de ontwikkeling van de groenstructuur van Delft: groenstroken, tuinen, hofjes en parken. Met ons onderzoek wilden we de huidige groenstructuur van Delft in kaart brengen, en ook de historische ontwikkeling ervan door de tijden heen. Daarbij hebben wij ons voor nu gefocust op de oude binnenstad in de periodes van voor 1800 en de late 19e eeuw.”

“Eigenlijk heb je meestal pas door wat bomen allemaal doen in onze stad, op het moment dat je ze wegdenkt,”

Vroeger was de voornaamste functie van bomen in de stad: het produceren van voedsel en hout. “Op de historische kaarten die we tot onze beschikking hadden, waren boomgaarden duidelijk aangegeven. Maar, heel gek: we zagen helemaal geen beplanting langs de grachten,” geeft Emma aan. “Daarom hebben we ook gekeken naar schilderijen van Delft uit deze periodes. Op deze schilderijen zagen we dat daar wel degelijk bomen stonden!” Bomen langs de gracht is een krachtig historisch beeld van Delft. “Ik denk dat dit een belangrijke reden is waarom het grootste gedeelte van de historische groenstructuur nog in tact is, of nu wordt terug geplant.”  

Onverwachts feitje

De huidige groenstructuur is niet heel oud. Tijdens de oorlog en de koude winter sneuvelden vrijwel alle bomen van Delft om haar bewoners warm te houden. De kastanjebomen in de Prinsenhof zijn daarop de uitzondering. “Hier verbleef het Duitse leger. Niemand durfde in de buurt te komen,” vertelt Roberto. “Dit zijn dus de oudste bomen in het centrum van Delft.”

Elke boom heeft zijn functie

Vandaag de dag vinden we bomen vooral ook heel belangrijk voor schaduw en koeling, om stadswarmte mee tegen te gaan. Voor de studenten is een boom vooral een belangrijk ontwerpmiddel om buitenruimtes mee te creëren. “Als je bijvoorbeeld naar de Beestenmarkt kijkt,” vertelt Machteld.  “Zie je dat het plein is opgebouwd uit verschillende zones: de tafels met stoelen langs de gevels, de straat en de terrassen in het midden van het plein. Deze terrassen liggen onder een aantal grote Platanen. De Beestenmarkt zou een stuk minder knus zijn zonder het groene bladerdak van de bomen.” 

Bron: TUDELFT